NEWS & ACTIVITIES
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุ ปี 2564
ประกาศจากรมศุลกากรเรื่อง รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุ ปี 2564ท่านสามารถดูรายชื่อได้โดยคลิ๊กที่รูปภาพด้านบน
 
News & Activities Other
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมบริการคลังสินค้า
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต
บรรยากาศการจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ