Domestic

หมายถึง 
การให้บริการ รับ และ ส่ง เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่มีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย  โดยผู้ใช้บริการ สามารถโทรเรียกให้มารับจากบ้าน หรือนำไปส่งเอง ตามสถานีย่อยต่างๆได้  โดยปกติ ใช้เวลา 1-2 วัน สำหรับการส่งในกรุงเทพและปริมณฑล และ ประมาณ 2-3 วัน สำหรับจังหวัดในภูมิภาคห่างไกล  โดยมีการคำนวณค่าบริการตามน้ำหนัก และระยะทาง ปัจจุบันมีการให้บริการ เสริม สำหรับการเก็บค่าบริการและสินค้าปลายทางได้ อีกด้วย