NEWS & ACTIVITIES
ประกาศสำหรับผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก แต่ยังไม่ได้บัตรนัดและไม่มีข้อมูลในแอปหมอพร้อม
เรียน สมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทยทราบ
 
 
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก แต่ยังไม่ได้บัตรนัดและไม่มีข้อมูลในแอปหมอพร้อม ให้ติดต่อกลับทางสมาคม
โดยส่ง ชื่อ นามสกุล / หมายเลขบัตรประชาชน / วันที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก  กลับมาที่สมาคม
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10/6 นี้นะคะ
ทางสมาคมจะรวบรวมส่งให้ AOC ต่อไปค่ะ
 
 
ผู้ประสานงานสมาคม
 
สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย
60 ถนนพหลโยธิน ซอยอารีย์ 5 เหนือ
พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 2782900 # 301
 
Email address :  texca.express@gmail.com
www.texca.org
https://www.facebook.com/texca.courier
News & Activities Other
สัมมนาในหัวข้อ “ซื้อ ขาย สินค้าอีคอมเมิร์ชไร้ปัญหาผ่านบริการ TEXCA”
ประกาศเลื่อนการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2021
TEXCA เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo 2021