NEWS & ACTIVITIES
สัมมนาในหัวข้อ “ซื้อ ขาย สินค้าอีคอมเมิร์ชไร้ปัญหาผ่านบริการ TEXCA”
TEXCA) สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมในงานแสดงบริการด้านธุรกิจออนไลน์ในครั้งนี้ สมาคมฯ ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆเข้าร่วมงาน e-Biz Expo 2021 งานแสดงนี้ เปิดตั้งแต่เวลา 10:00 จนถึง 18:00 น.. ณ ฮอลล์ EH99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บูธที่ D14 และ D16
ทั้งนี้ในวันที่ 24 ธันวาคม สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (TEXCA) ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ซื้อ ขาย สินค้าอีคอมเมิร์ชไร้ปัญหาผ่านบริการ TEXCA” เวลา 11:00-12:00 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถส่งคำถามเข้ามาใน โพสต์เฟสบุ๊คนี้ ทางทีมงานของสมาคมจะเก็บรวบรวมคำถามเพื่อให้วิทยากรได้ตอบคำถามที่ท่านส่งมาในงานสัมมนานี้ต่อไป
News & Activities Other
ประกาศสำหรับผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก แต่ยังไม่ได้บัตรนัดและไม่มีข้อมูลในแอปหมอพร้อม
ประกาศเลื่อนการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2021
TEXCA เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo 2021