กรรมการสมาคม
  MS NUANSRI
WONGWAITAYAKORNKUL


PRESIDENT 
 
    MR SUPOCH VALEEITTIKUL

VICE-PRESIDENT
             
  MR CHAIWAT
ATIYARAT


COMMITTEE (SECRETARY)
    MR PARADORN
SUANDEE               

TREASURER
             
  MR KIATTISAK
PATTHANADUAMRONGKIAT 


REGISTRAR
    MR NATTHAPHOL 
MARUTTAMAN


PUBLIC RELATIONS
             
  MR VASITRADIT
LEARTJIRAKAN


EXECUTIVE COMMITTEE
    MS AMORNRAT
BOONEIAMSRI


EXECUTIVE COMMITTEE
             
  MR CHIDCHAI      CHUAMPUANG

EXECUTIVE COMMITTEE